Institute for Research in the Roots of Mysticism

Articles

Prehistoric religion (new facts)

The Mystery of the Sunrise and the Son of Man

Salvanda Et Pastor Bonus - The Shepherd and the Woman: A main theme in the Gospel of St. John and in Oriental Folk Religion

Research in the origin of our belief in God

Gudstroens oprindelse / The Origin of Our Belief in God

The Son of Man – final draft

Articles in Danish

Mystik, anabaptister og reformatorer

Johannes’ Åbenbaring

Urkristen gudstjeneste som herligheds-epifani

Anmeldelser: Mikkel Starup, Per Bilde, Robert Charles Zaehner

Urtidsbrødrene

JHVH´s epifani i Guds apostel

Metodisk forord til The Origin

Syndefaldet og Slangen

Catal Hüyük I: Fra en hypermoderne turistby til verdens ældste by

Catal Hüyük II

Catal Hüyük III: Højgudens blod, livsvæde, levende vand

Catal Hüyük VI

Thomasevangeliet

Thomasevangeliet II

Judasevangeliet

Tor Andræs forskning i Islams oprindelse

Asa-tro - Ulvekrigere og bersærker

Kærlighedsmysteriet (om ”gudinden” i den ældste jødekristendom)

Helligåndens frugter og de 10 sefirot

Englene på Jesu tid og i de ældste liturgier

Jesus og Metatron-skikkelsen i den tidlige jødiske mystik

En fase i udviklingen af den jødiske mystik

Guds rige

Skytsengle

Dåben i de ældste menigheder

Dåben og nogle motiver fra 1. Enoks bog

Iransk farvede tænkemåder i den ældste kristendom

Kanonkrise eller Tilbage til Biblen