Studier i Religion

At se Guds rige

Urkristen mystik og nærforventning

Indhold:

Forord

Indledning

1. Urkristen spiritualitet

2. Guds rige

3. Salvning

4. Dåb i de ældste menigheder

5. Vækstlignelserne

6. Logos

7. Kærlighedsmysteriet

8. Hugo Odeberg

9. Værensmysteriet

10. Ærkekætteren Simon Mager

11. Biblens mystik

12. Evigheds Fader og evighedsfugl

Afslutning