Studier i Religion

At se Guds rige

Urkristen mystik og nærforventning

Indhold:

Forord

Indledning

1. Urkristen spiritualitet

2. Guds rige

3. Salvning

5. Vækstlignelserne

6. Logos

7. Kærlighedsmysteriet

8. Hugo Odeberg

9. Værensmysteriet

10. Ærkekætteren Simon Mager

11. Biblens mystik

12. Evigheds Fader og evighedsfugl

Afslutning